meydana gelen

adj. resultant

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • meydana gelmek — 1) olmak, oluşmak Siyasi parti grupları en az yirmi üyeden meydana gelir. Anayasa 2) ortaya çıkmak Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ... dışında kişinin yaşama hakkına ... dokunulamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • olan (veya olup) biten — meydana gelen olaylar, ortaya çıkan durum veya oluşan her şey Kilisede olup bitenleri, papazın söylediklerini nihayetine kadar anlattı. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hâdis — meydana gelen; çıkan; yeni çıkan …   Hukuk Sözlüğü

 • Mustafa Ülgen — (born 1945 in İnegöl Bursa Turkey) is a Turkish orthodontist. Contents 1 Biography 2 Publications 2.1 Publications In Turkish 2.1.1 E Books …   Wikipedia

 • TERKİBAT — (Terkib. C.) Terkipler. Birkaç şeyin karıştırılmasıyla meydana gelen şeyler TERKİBAT I NİSBET İ HAFİY Gizli düşünce ve tasavvurlardan meydana gelen terkibler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • müterettib — sıralanmış; ait olan; .....üstüne düşen; gereken; meydana gelen; dolayı; meydana gelen …   Hukuk Sözlüğü

 • HÜRMET-İ MÜSAHERE — Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru nikâhla olsun, ister gayr ı meşru olsun hürmet i müsahere… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • EMBRİYOLOJİ — yun. Biy: Canlıların başlangıçtan itibaren gelişmesini inceliyen biyoloji ilminin bir bölümü. İkiye ayrılır: 1 Ontogonez: Yumurtadan yavruların meydana gelişini inceler. 2 Flogenez: Canlıların ilk yaratılışı ile bugünkü şekli arasında meydana… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HORNİTO — İsp. Küçük fırın. * Jeo: Genellikle patlamalar neticesinde meydana gelen, lâv fışkırmalarının volkan selleri yüzeyinde meydana getirdiği kabarcık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜTEHADDİS(E) — (Hudus. dan) Meydana gelen, peydâ olan, meydana çıkan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HAVALE — Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama. * Görmeyi önleyen duvar gibi perde. * Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık. * Postadan gelen emanet kâğıdı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.